Artist's Impression - Entrance to Prisma

Prisma; Luxury Flats: JVLR Andheri (E) Mumbai: 11 Prisma; Luxury Flats: JVLR Andheri (E) Mumbai: 12